Priser per termin
Betalning sker på: PlusGiro 470025-8
  • Barn/Ungdom
  • kr 500 upp till 15 år
  • Junior
  • kr 600 15-19 år
  • Senior
  • kr 700 19 år och uppåt
  • Familj
  • kr 500 per person
    • Minst 3 familjemedlemmar